วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

[Home Automation] มาตรฐานและระบบการต่อเชื่อมกันของอุปกรณ์

ระบบการต่อเชื่อมต่อ Home Automation

ระบบการต่อเชื่อมต่อ Home Automation

มาตรฐานการเชื่อมต่อที่ใช้กับระบบควบคุมการทำงานอัตโนมัติที่ใช้กันอยู่ก็คือ INSTEON, X10, KNX (standard), System Box, LonWorks, C-Bus, SCS BUS, OpenWebNet, Universal powerline bus (UPB), UPnP, ZigBee และ Z-Wave ที่ใช้ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ทั้งหมด บางมาตรฐานที่ใช้จะติดต่อสื่อสารกันผ่านทางสาย บางมาตรฐานจะทำการส่งสัญญาณไปในสายไฟ บางมาตรฐานจะใช้คลื่นความถี่วิทยุ และบางมาตรฐานจะใช้หลายวิธีรวมกัน การใช้สายควบคุมนั้นค่อนข้างยากที่จะติดตั้งในบ้านที่สร้างเสร็จแล้ว อุปกรณ์บางตัวจะมี USB พอร์ตเพื่อใช้เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในบ้าน

มาตรฐานและระบบการเชื่อมต่อกันของอุปกรณ์
เทคโนโลยี
ตัวกลางในการส่งสัญญาณ
ความเร็วในการส่ง
ระยะทางมากสุดที่สามารถทำงานได้
Ethernet
Unshielded twisted pair / Optical Fiber
10 Mbit/s - 1 Gbit/s
100 m – 15Km
Home Plug
Electrical wiring
14 Mbit/s - 200Mbps
200 meters
ITU-T G.hn
Electrical wiring/Telephone
up to 1 Gbit/s
N/A

เทคโนโลยี ระยะทางมากสุดที่สามารถทำงานได้
สัญญาณ การส่ง
line/coaxial cable
HomePNA
Telephone line
10 Mbit/s
300 m
Wi-Fi / IEEE 802.11
Radio frequency
11 Mbit/s - 248 Mbit/s
30 m – 100m
FireWire / IEEE 1394
Unshielded twisted pair / Optical fiber
400 Mbit/s – 3.2 Gbit/s
4.5 m – 70m
USB
Twisted pair
12 Mbit/s – 480 Mbit/s
5 m
Bluetooth
Radio frequency
1 Mbit/s – 10 Mbit/s
10 m – 100m
IRDA
Infrared
9600 bit/s –4 Mbit/s
2 m
LonWorks
Twisted pair / Electrical wiring / Radio frequency / Coaxial
1.70 kbit/s – 1.28 Mbit/s
1500 m – 2700m
INSTEON
Electrical wiring + Wireless
1.2 kbit/s
1,000m+ (Electrical wiring), 50m+ (Wireless)
X10
Electrical wiring
50 bit/s – 60 bit/s
European Installation Bus / KNX
Twisted pair / Electrical wiring / Radio frequency / Infrared / Ethernet
1200 bit/s – 9600 bit/s
300 m – 1000m
EHS
Twisted pair / Electrical wiring
2.4 kbit/s – 48 kbit/s
Batibus
Twisted pair
4800 bit/s
200 m – 1500m
Zigbee
Radio frequency
20 kbit/s – 250 kbit/s
10 m – 75m

Home Automation คือ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น