วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

[Home Automation] การนำเทคโนโลยีไปใช้งาน

สภาพที่เหมาะสมในการใช้งาน Home Automation

สภาพที่เหมาะสมในการใช้งาน Home Automation

ก่อนเข้าถึงไปอ่านHome Automation คืออะไรเพื่อควบคุมระบบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ บ้านพักอาศัย โดยเน้นให้การควบคุมและป้องกันความร้อนและความชื้นไม่ให้เข้าสู่ภายในอาคาร โดยใช้อุปกรณ์ตรวจวัด (Sensor) ฝังไว้ตามที่ต่างๆ ภายในบ้านตามความเหมาะสม พร้อมทั้งแสดงค่าที่วัดได้อย่างต่อเนื่อง เช่น ข้อมูลปริมาณของแสง ความร้อนและความชื้น (Enthalpy) ในบริเวณต่างๆ และศักยภาพของเทคนิคการควบคุม โดยพยายามเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงาน เป็นต้น

Home Automation คือ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น