วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

[Home Automation] ใช้งานเทคโนโลยีศักยภาพการประหยัดพลังงาน

Home Automation การประหยัดพลังงาน

Home Automation การประหยัดพลังงาน


บ้านพักอาศัยที่ทำการติดตั้งระบบควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติจะสามารถตรวจจับว่ามีหรือไม่มีบุคคลอยู่ในบ้านได้ เมื่อระบบตรวจจับได้ว่ามีบุคคลอยู่ในบ้านก็จะทำการปรับตั้งแสงสว่างที่เหมาะสม ปรับอุณหภูมิ เสียงเพลงหรือทีวี ตามค่าที่ทำการตั้งไว้ในแต่ละช่วงเวลาของวันและค่าอื่นๆ
หน้าที่อื่นๆ ของระบบควบคุมการทำงานอัตโนมัติในบ้านก็คือการควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในโหมดประหยัดพลังงานเมื่อไม่มีคนอยในบ้านและคืนกลับสู่โหมดการใช้งานปกติเมื่อมีคนกลับเข้ามาในบ้าน

Home Automation คือ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น