วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

[Home Automation] ข้อมูลด้านเทคนิคของเทคโนโลยี

บ้านอัจฉริยะเทคนิคของเทคโนโลยี

บ้านอัจฉริยะเทคนิคของเทคโนโลยี

ระบบคอมพิวเตอร์สามารถควบคุมสภาพอากาศภายในบ้านให้อยู่ในสภาวะน่าสบาย โดยสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอก และควบคุมให้ระบบต่างๆทำงานที่ประสิทธิภาพสูงสุด
o ระบบตรวจสอบการใช้ไฟฟ้า เพื่อตรวจติดตามปริมาณการใช้พลังงานและค่าความต้องการพลังไฟฟ้า
o ระบบการวัดอุณหภูมิในจุดต่างๆทั้งภายนอกและภายในบ้าน เพื่อปรับอุณหภูมิภายในบ้านให้เหมาะสม
o ระบบการควบคุมการเปิด-ปิดประตู หน้าต่าง และพัดลมระบายอากาศ โดยใช้การเปรียบเทียบระดับเอนทาลปีภายในและภายนอก เพื่อควบคุมการนำอากาศจากภายนอกเข้ามาใช้
o ระบบควบคุมการจ่ายลมเย็นตามภาระความเย็นที่เกิดขึ้นในแต่ละบริเวณ
o ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟแสงสว่างตามช่วงเวลา และการใช้งานในแต่ละพื้นที่
o ระบบควบคุมและสัญญาณเตือนอัตโนมัติ เช่น ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ ระบบสัญญาณกันขโมย เป็นต้น

Home Automation คือ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น