วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

[Home Automation] ส่วนประกอบของอุปกรณ์

ส่วนประกอบอุปกรณ์บ้านอัจฉริยะ

ส่วนประกอบอุปกรณ์บ้านอัจฉริยะ

L5504D2A. 4 Channel Dimmer Unit เป็นอุปกรณ์ที่ควบคุมในการรับและส่งคำสั่งต่างๆ ของอุปกรณ์
• Relay Unit 1 Channel เป็นอุปกรณ์ที่รับคำสั่งจาก 4 Channel Dimmer Unit เพื่อไปสั่งงานให้ Electronic Ballast ทำงาน
• Key Input Unit และ Rocker Switch with Indicator Window เป็นอุปกรณ์ในการสั่งงานเปิด-ปิด และปรับความสว่างของหลอดไฟฟ้า โดยสามารถเลือกจำลองเหตุการณ์ได้ 3 เหตุการณ์
• Electronic Ballast เป็นอุปกรณ์ที่ปรับแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมกับหลอดไฟฟ้าที่ใช้งาน
• โคมไฟฟ้ารุ่น Bare Batten Type Lamp (Daylight) เป็นส่วนที่ติดตั้งไว้หลืบฝ้าเพดาน ใช้ในกรณีที่ต้องการแสงสว่างมากๆ
• โคมไฟฟ้า Recessed Downlight Lamp (Warm White) เป็นโคมไฟฟ้าที่ให้แสงในโทนที่ไม่ต้องการความสว่างมาก
• โคมไฟฟ้า Wall Mounted Lamp (Warm White) เป็นโคมไฟฟ้าที่ต้องการให้แสงเฉพาะจุดและไม่สว่างมาก
• โคม Track Light Halogen เป็นโคมไฟฟ้าที่ใช้เน้นจุดที่จะส่องสว่าง ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นการส่องข้อความของป้ายข้อมูล

Home Automation คือ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น